Lovely weekend pic. – härlig helgbild

Half the hunting season has passed for the roe deer in Sweden and all is well so far.
The stately bucket watches and keeps watch.
Lovely Friday image.

Halva jaktsäsongen passerad för rådjuren i Sverige och allt väl så långt.
Den ståtliga bocken vaktar och håller uppsikt.
Härlig helgbild.

Please follow and like us:

Jag är tillgänglig för uppdrag – I’m available for assignments

Jag är tillgänglig för uppdrag – I’m available for assignments

Förstärkning av arbetsstyrkan – Reinforcement of workforce

Behöver ni hjälp med nya eller gamla verksamheter? Det kan vara i olika omfattning och på kort eller lång sikt? Du kan få erfaren hjälp inom olika områden. Skriv här eller skicka ett e-mail och ta  ett förutsättningslöst samtal så får vi se vad det kan leda till.

Need help with new or old activities? It may be to varying degrees and in the short or long term? You can get experienced help in different areas. Write here or send an e-mail and take an unconditional call and we’ll see what it can lead to.

Ref. blog innovastart.se

Please follow and like us:

Innovastart User Association

Innovastart User Association

Thank you to all of you who have helped us so far and for future help.

Donations are welcome! Become a donation member! By donating, you can support the Innovastart User Association in our work to help innovations become a reality. As a company, organization or person, you can demonstrate your commitment to new and ongoing innovation projects. Your name will be written if you are a member or it will be an anonymous certificate.

Tack till er alla som har hjälpt oss hittills och för framtida hjälp.

Donationer är välkomna! Bli en donationsmedlem! Genom att donera kan du stödja Innovastart User Association i vårt arbete för att hjälpa innovationer att bli verklighet. Som företag, organisation eller person kan du visa ditt engagemang i nya och pågående innovationsprojekt. Ditt namn skrivs om du är medlem annars blir det ett anonymt certifikat.

Please follow and like us: